اقتصاد کلان چیست؟ ساختار بازارها در اقتصاد کلان

یک اقتصاد سالم باید به تمامی جنبه‌های اقتصاد خرد و کلان توجه کند. اگر دانشجوی اقتصاد یا مدیریت یا صاحب کسب و کار هستید باید بیشتر با انواع اقتصاد و عملکرد آن‌ها آشنا شوید.

تعریف و مفهوم اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شامل پدیده‌هایی مانند تورم، بیکاری، سطح قیمت‌ها، رشد اقتصادی، کاهش اقتصادی و رابطه بین همه این‌ها است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حالی که اقتصاد خرد به چگونگی تصمیم گیری و رفتار خانوارها و مشاغل در بازار می پردازد، اقتصاد کل به تصویر بزرگ نگاه کرده و کل اقتصاد را تجزیه و تحلیل می‌کند. همچنین شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه نحوه رفتار یک اقتصاد کلی،  بازارها، مشاغل، مصرف‌کنندگان و دولت‌ها می‌پردازد.

 

 

برخی از سوالات کلیدی که اقتصاد کلان به آنها پرداخته است عبارتند از: چه چیزی باعث بیکاری می‌شود؟ چه چیزی باعث تورم می‌شود؟ چه چیزی باعث ایجاد یا تحریک رشد اقتصادی می‌شود؟ اقتصاد کل یا کلان تلاش می‌کند تا میزان عملکرد یک اقتصاد را اندازه‌گیری کند، بفهمد چه نیروهایی آن را هدایت و پیش‌بینی می‌کنند که چگونه عملکرد می‌تواند بهبود یابد.

تعریف و مفهوم اقتصاد کلان

همانطور که از این اصطلاح پیداست، اقتصاد کل رشته‌ای است که اقتصاد را از دریچه‌ای وسیع تحلیل می‌کند. مدل‌ها و پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌شود توسط نهادهای دولتی برای کمک به ایجاد و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی استفاده می‌شوند. کسب‌وکارها از این مدل‌ها برای تعیین استراتژی‌ها در بازارهای داخلی و جهانی و سرمایه‌گذاران از آن‌ها برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی حرکت در طبقات مختلف دارایی استفاده می‌کنند. تئوری‌های اقتصادی در صورت اعمال صحیح می‌توانند نحوه عملکرد اقتصادها و پیامدهای بلندمدت سیاست‌ها و تصمیمات خاص را روشن کنند. همچنین نظریه اقتصاد کلان می‌تواند به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران فردی کمک کند تا از طریق درک بیشتر تاثیر روندها و سیاست‌های اقتصادی گسترده بر صنایع، تصمیم‌های بهتری بگیرند.

 

 

اهمیت اقتصاد کلان در بازار چیست؟

ما در دنیایی پیچیده و به هم پیوسته زندگی می‌کنیم. زندگی هیچ کس بی تاثیر و جدا از اقتصاد نیست. بسیاری از ما برای ارائه فرصت‌های شغلی یا تجاری به اقتصاد وابسته هستیم تا بتوانیم برای خرید کالاها و خدماتی که برای بقا و عملکرد در جامعه مدرن به آن نیاز داریم، پول به دست آوریم. مطالعه اقتصاد بزرگ به ما این امکان را می‌دهد که بهتر بفهمیم چه چیزی باعث رشد اقتصاد و چه چیزی باعث انقباض آن می‌شود. اقتصاد رو به رشد فرصت‌هایی را برای زندگی بهتر فراهم می‌کند، در حالی که یک اقتصاد در حال انقباض می‌تواند برای بیشتر افراد فاجعه بار باشد. اقتصاد کل تحلیلی را برای سیاست گذاری مناسب ارائه می‌دهد تا بتوانیم بهترین اقتصاد ممکن را توسعه و پرورش دهیم.

اصول اقتصاد کلان کدامند؟

مطالعه اقتصاد کلان بر دو حوزه کلی و روابط متقابل بین آنها تمرکز دارد. این دو مفهوم بر همه شرکت کنندگان در یک اقتصاد از جمله مصرف کنندگان، کارگران، تولیدکنندگان و دولت تأثیر می‌گذارد. بیایید به هر یک از این مفاهیم نگاه کنیم:

  • خروجی اقتصادی

اقتصاد کلان به مطالعه تولید ملی یا درآمد یک کشور می‌پردازد. خروجی اقتصاد ملی عبارت است از ارزش کل همه کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در یک دوره زمانی خاص. اقتصاددانان تولید ملی را با محاسبه تولید ناخالص داخلی  (GDP) که ارزش بازار کالاها و خدمات نهایی است و در یک دوره زمانی خاص تولید می‎کند را بررسی می‌کنند. برای مقایسه تولید فعلی با تولید گذشته، اقتصاددانان از اصطلاح تولید ناخالص داخلی واقعی استفاده می‌کنند تا تولید ناخالص داخلی در یک سطح قیمت ثابت ارزش‌گذاری ‌شود. این مقایسه به شما می‌گوید که آیا اقتصاد در حال رشد، ثابت یا در حال انقباض است.

 

 

  • نوسانات

مدل اساسی مورد استفاده در اقتصاد کل برای بررسی نوسانات اقتصادی، مدل تقاضا و عرضه کل است. این مدل شامل دو متغیر تولید اقتصاد، که با تولید ناخالص داخلی واقعی اندازه‌گیری می‌شود، و سطح کلی قیمت اقتصاد، که با شاخص قیمت اندازه‌گیری می‌شود، است. شما می‌توانید سطح عمومی قیمت را در یک اقتصاد بر روی محور عمودی یک نمودار و مقدار خروجی را در محور افقی رسم کنید.

اصول اقتصاد کلان کدامند؟

نوسانات در بازده اقتصادی عموماً ناشی از یکی از این دو عامل است: اول، نوسانات ممکن است زمانی رخ دهد که تقاضای کل تغییر کند. اگر منحنی تقاضای کل به سمت چپ تغییر کند، تولید و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اگر منحنی به سمت راست تغییر کند، تولید و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت.

دوم، نوسانات اقتصادی ممکن است ناشی از تغییر در عرضه کل باشد. تغییر سمت راست در منحنی عرضه کل به این معنی است که مقدار کالاها و خدمات عرضه شده در یک سطح قیمتی خاص افزایش می‌یابد. اگر منحنی عرضه کل کوتاه مدت به سمت چپ تغییر کند، تولید کاهش می‌یابد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، به این حالت رکود تورمی می‌گویند.

ساختار بازارها در اقتصاد کلان

بازارها در هر یک از اقتصادها دارای ساختاری متفاوت هستند. ما  در ادامه حوزه‌های تخصصی در یک اقتصاد کل یا بزرگ را بررسی می‌کنیم:

  • پول و نرخ بهره
  • سیاست کلان، رویه‌های کلان، تامین مالی
  • حساب‌های درآمدهای مالی و آمارهای کلان
  • قیمت‌ها، نوسانات و دوره‌های تجاری

محدودیت های اقتصاد کلان چیست؟

درک محدودیت‌های نظریه اقتصادی نیز مهم است. تئوری‌ها اغلب در خلاء ایجاد می‌شوند و فاقد جزئیات خاص دنیای واقعی مانند مالیات، مقررات و هزینه‌های معامله هستند. دنیای واقعی نیز کاملاً پیچیده است و شامل ترجیح اجتماعی و وجدان است که در تجزیه و تحلیل ریاضی استفاده نمی‌شود.

در علم اقتصاد یافتن عبارت  ceterus paribusکه به طور به عنوان «همه چیز برابر هستند» ترجمه شده است، در نظریه‌ها و بحث‌های اقتصادی رایج است. به این خاطر است که متغیرهای زیادی وجود دارد که اقتصاددانان از این عبارت به عنوان فرضی برای تمرکز بر روابط بین متغیرهای مورد بحث استفاده می‌کنن،. حتی با وجود محدودیت‌های تئوری اقتصادی، پیروی از شاخص‌های کلان اقتصادی مهم مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری مهم و ارزشمند است؛ زیرا عملکرد شرکت‌ها و در نتیجه سهام آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد.

 

 

به همین ترتیب، درک اینکه کدام تئوری‌ها به نفع و تأثیرگذار بر یک دولت خاص هستند، می‌تواند ارزشمند باشد. اصول اقتصادی اساسی یک دولت در مورد نحوه برخورد آن دولت با مالیات، مقررات، مخارج دولتی و سیاست‌های مشابه بسیار صحبت می‌کند. با درک بهتر اقتصاد و پیامدهای تصمیمات اقتصادی، سرمایه‌گذاران می‌توانند حداقل نگاهی اجمالی به آینده احتمالی داشته باشند و بر اساس آن با اطمینان عمل کنند.

مقایسه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد؛ چه تفاوت هایی میان این دو وجود دارد؟

اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است. اقتصاد خرد بر عوامل کوچکتری تمرکز دارد و  بر انتخاب‌های افراد و شرکت ها تأثیر می‌گذارد. عواملی که هم در اقتصاد خرد و هم در اقتصاد کل مورد مطالعه قرار می‌گیرند معمولاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. یک تفاوت کلیدی بین اقتصاد خرد و کلان این است که اقتصاد کل گاهی اوقات می‌تواند به روش‌های بسیار متفاوت یا حتی برعکس متغیرهای مشابه اقتصاد خرد رفتار کند.

مقایسه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد؛ چه تفاوت هایی میان این دو وجود دارد؟

در همین حال، اقتصاد خرد به گرایش‌های اقتصادی، انتخاب افراد در برخی از شرایط‌ها توجه دارد و پیامدهای آن را بررسی می‌کند. افراد معمولاً به زیر گروه‌هایی مانند خریداران، فروشندگان و صاحبان مشاغل طبقه‌بندی می‌شوند. این بازیگران بر اساس قوانین عرضه و تقاضای منابع با یکدیگر تعامل دارند و از پول و نرخ بهره به عنوان مکانیزم‌های قیمت‌گذاری برای هماهنگی استفاده می‌کنند.

 

 

خدمات شرکت بازرگانی وانیکس برای ارائه خدمات اقتصادی

همانطور که می‌دانید میزان درآمد شرکت‌ و کسب و کارها در گرو یک اقتصاد سالم یا نا سالم است. از این رو برای اینکه بتوانید در یک جامعه با وضعیت اقتصادی صحیح به کسب و کار و توسعه بازار خود ادامه دهید باید با برخی از مشاوران خبره در این زمینه صحبت کنید. شرکت بازرگانی وانیکس با تسلط و در نظر گرفتن تمامی بازارها مانند اقتصاد خرد و کلان و غیره شما را وارد بازار رقابتی سالم صادرات و واردات خواهد کرد، پس اگر نگران سود و زیان خود هستید با مشاوران وانیکس تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *