تعادل اقتصادی چیست

در کسب و کار‌ها آنچه برای بازاری‌ها مهم است، این که بتوانند در یک قیمت تعادلی که مطلوب خودشان و خریداران است کالا، یا خدمات خود را عرضه کنند‌. این تعادل موجب حصول یک بازار دائم برای عرضه کنندگان است. در ادامه به ابعاد بسیاری از تعادل اقتصادی می‌پردازیم.

تعادل اقتصادی چیست

برای تحلیل‌های اقتصادی اغلب از نمودار استفاده می‌شود. این نمودار از دو منحنی مهم عرضه و تقاضا تشکیل شده است که نشان می‌دهد در هر قیمت از عرضه چه مقدار تقاضا وجود داشته است. زمانی که در نمودار این دو منحنی با یکدیگر برخورد می‌کند نشانه این است که تعادل اقتصادی رخ داده است.

 

 

تعادل اقتصادی چیست

تعادل اقتصادی در نتیجه قیمت متعادل اتفاق می‌افتد، یعنی زمانی که مصرف کنندگان با رضایت و تمایل کافی کالا را با قیمتی خاص خریداری می‌کنند که مطلوب تولیدکننده است و توافق میان آن‌ها رخ می‌دهد. برای درک بهتر این مطلب بیاید تا مفهوم تعادل را مرور کنیم:

تعادل یعنی چه

تعادل به حالت روانی یا مادی می‌گویند که پس از به دست آمدن آن، هیچ محرکی برای تغییر حالت وجود ندارد. اگر با تحت فشار گرفتن تغییر وضعیت دهد، به دلیل سازوکار خودافزا و شروع به کار کردن نیرو‌های درونی، به حالت اول خود بازمی‌گردد یا در حالت تعادل می‌ماند.

انواع تعادل

 تعادل پایدار:  تعادل پایدار به نمونه‌ای گفته می‌شود که در صورت دورشدن از هر سطح تعادل، به صورت خود به خود نیرو‌هایی را به وجود می‌آورد تا متغیر مورد نظر را به سمت تعادل سوق دهد.

 تعادل ناپایدار: به حالتی گفته می‌شود که، حتی اگر هیچ‌ فشاری برای تغییر از حالت تعادل نداشته باشد، هرحرکتی که با هدف دور کردن از سطح، نیروهایی را به وجود می‌آورد که متغیرها را بیشتر از حالت تعادل دور کند.

برای مثال زمانی که شیب منحنی عرضه خدماتی معین بیشتر از شیب منحنی تقاضا برای آن شده باشد، موقعیت تعادل پایدار به وجود آمده است؛ اما اگر شیب منحنی عرضه از شیب منحنی تقاضا کمتر باشد، تعادلی که رخ داده از نوع تعادل ناپایدار است.

 

 

نمونه‌های تعادل اقتصادی

  • تعادل اقتصادی در اقتصاد خرد: این تعادل احتمال دارد قیمتی باشد که عرضه و تقاضا در آن با همدیگر برابر است. به عبارتی، در نقطه‌ای که منحنی عرضه و منحنی تقاضا با یکدیگر برخورد می‌کنند، میگوییم قیمت تعادلی به وجود آمده است. اگر این موضوع، بازاری را که یک کالای مشخص و خدمات یا عوامل تولید را دربر بگیرد، می‌شود آن را تعادل جزئی خواند.

 در طرف دیگر، تعادل عمومی قرار دارد و نشان دهنده حالتی است که همه بازارهای کالای نهایی، خدماتی و غیره تعادل خودشان را حفظ کنند و همزمان با یکدیگر هماهنگ هستند.

  • تعادل اقتصادی در اقتصاد کلان: تعادل اقتصادی می‌تواند به وضعیتی به همین شکل در اقتصاد کلان نیز به وجود آید؛ نقطه‌ای که عرضه و تقاضای کل در تعادل به سر می‌برند.

تعادل اقتصادی دراقتصاد دنیای واقعی

تعادل اقتصادی ساختاری نظری اساسی است که امکان دارد هیچگاه در اقتصاد رخ ندهد، چون شرایط زمینه عرضه و تقاضا در اکثر مواقع پویا و نامطمئن است و وضعیت همه‌ی متغیر‌های اقتصادی وابسته به طور مداوم در حال تغییر است. در حقیقت رسیدن به تعادل اقتصادی مثل پرتاب دارت است که امکان دارد به صفحه بخورد یا نخورد. به همین دلیل نمی‌توان همه‌ی متغیر‌ها را پیش‌بینی نمود. در دنیای واقعی، کارآفرینان و بازرگانان و تجار سعی دارند پیش‌بینی‌هایی مختلفی از قیمت‌ها ارائه دهند، ولی کسانی موفق خواهند بود که بتوانند مقادیر عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی را پیش‌بینی کنند و این کاری سخت‌تر است.

 

 

تعادل اقتصادی دراقتصاد دنیای واقعی

در بازار سرمایه نیز به همین شکل است و سرمایه‌گذاران موفق در این بازار، افرادی هستند که می‌توانند قیمت تعادلی را به موقع و به خوبی تشخیص دهند و متناسب با آن معاملات خودشان را انجام دهند.

آیا تعادل اقصادی همیشه یک امر مثبت است‌؟

یک اقتصاددان آمریکایی به نام پل ساموئلسون در سال ۱۹۸۳ با اشاره به مبانی تجزیه و تحلیل اقتصادی بیان می‌کند که اصطلاح قیمت تعادلی یا همان اقتصاد تعادلی از منظر هنجاری برای یک بازار لزوما اتفاقی مثبت نیست. همچنین قضاوت در مورد ارزش آن ممکن است اشتباه باشد.برای مثال، بازار مواد غذایی ایرلند به وقت قحطی بزرگ سیب زمینی که در اوسط سالیان ۱۸۰۰ که در تعادل به سر می‌بردند. به دلیل سود چشمگیری که از این راه به انگلیسی‌ها می‌رسید، سبب شد تا بازار ایرلند و انگلیس در تعادل باشند، ولی قیمت‌ها به شدت بالاتر از توان خرید مردم عادی بود و تعداد زیادی از مردم در گرسنگی به سر می‌بردند.بنابراین، می‌توان به این شکل نتیجه گیری کرد که صرف اینکه قیمت تعادلی رخ داده نمی‌توان خوشحال بود و آن را یک امر مثبت تلقی کرد و به طور قطعی اظهار نظری در این مورد داشت.

هر کدام از بازارهای مالی ویژگی‌های به خصوصی دارند و نمی‌شود بگوییم وجود تعادل یا عدم تعادل در این بازارها یک نکته مثبت است. همچنین عدم تعادل در یک بازار می‌تواند با وجود ثبات بیشتری رخ دهد یا یک نوع ویژگی سیستماتیک درون بازارهای خاص باشد.گاهی اوقات، نبود تعادل سبب می‌شود تا عدم تعادل از یک بازار به بازار دیگر سرازیر شود. برای مثال، اگر شرکت حمل و نقل و یا حتی منابع مورد نیاز برای حمل و معامله قهوه در سطح بین‌المللی خارج از دسترس باشد، م‌ توانیم عرضه قهوه را به برخی مناطق  کاهش دهیم و این منابع را در مناطق دیگری عرضه خواهیم داشت و همین موضوع باعث می‌شود تا تعادل بازارهای قهوه تحت تاثیر قرار بگیرد.

در یک اقتصاد بازاری تعادل چگونه ممکن می شود؟

جواب این سوال شفاف است؛ زیرا همه عاملان بازار با مجموعه واحدی از قیمت‌ها روبه‌رو هستند که جریان عمومی اطلاعات برای ایجاد کردن هماهنگی را به آنها می‌دهد. زمانی که در مجموعه‌ای از قیمت‌ها، برای یک کالای مشخص عرضه و تقاضا بایکدیگر برابر نباشند، با تغییردادن بعضی از قیمت‌ها نسبت به قیمت‌ کلاهای دیگر، عرضه و تقاضا بایکدیگر برابر می‌شوند.

به سبب تساوی که در عرضه و تقاضا به وجود می‌آید، پدیده‌ای به نام تعادل اقتصادی حاصل می‌شود. ولی چون در مورد مجموعه ای از کالاها و خدمات اقتصادی سخن می‌گوییم تعادل عمومی نام می‌گیرد. برای رسیدن به تعادل عمومی کالاها نیاز به قیمت رقابتی داریم. تعادل رقابتی عمومی نشان دهنده این است که اختصاص دادن اجتماعی منابع می‌تواند با تصمیم گیری‌های خصوصی مستقل که همراه بازار هماهنگ‌سازی می‌شود، به دست آید.

از این راه می‌توان مطمئن بود که نه تنها اختصاص دادن به دست می‌آید، بلکه این اختصاص دادن بهینه خواهد بود. ولی باید بر این امر تاکید داشت که این فرآیند هیچ تضمینی در جهت عادلانه بودن اختصاص دادن به شما نمی‌دهد. برگوسن تلاش کرد تا به خوبی نشان دهد که در بهینه‌سازی ممکن است در این اختصاص دادن انجام شود که در آن یک گروه به شدت ثروتمند و گروهی دیگر به شدت فقیر باشند.

در حقیقت این تئوری می‌گوید که عملکرد اختصاص دادن نهایی به توزیع عرضه در مرحله اول و مالکیت‌ها بستگی دارد. اگر قصد دارید با تکیه بر اصول بازار به توزیع عادلاته‌تری دست پیدا کنید، استراتژی بهینه آن به این شکل خواهد بود که توزیع در مرحله اول را تغییر دهید تا بتوانید در فرآیند اختصاص دادن مداخله کنید. در این صورت حتی در حالت بسیار مطلوب تصمیم‌ گیری غیرمرکزی، نیاز به تصمیم جمعی برای توزیع وجود دارد.

در یک اقتصاد بازاری تعادل چگونه ممکن می شود؟

در اغلب موارد تصمیم‌‌گیری‌های  جمعی جایگزین بازار می‌شوند که این امری ضروری و نیز مطلوب است. از این رو دانشمندان اقتصادی در مورد نقش تعیین‌کننده و ضروری دولت‌ها به بحث می‌پردازند که از منظر اقتصاددانان جایگاه دولت با تاثیرات خارجی بازدهی صعودی و شکست بازار در هم عجین هستند؛ پس تحت شرایطی می‌توان برای توزیع بهینه به شکل عادلانه‌تر بدون دخالت در فرآیند بازار، اقدام کنید و بر توزیع مرحله اول امکانات متمرکز شد تا دخالت در بازار.

 

 

 تعادل اقتصادی در صادرات و واردات با وانیکس

در مقاله بالا تلاش شد تا شما با مفهوم تعادل اقتصادی آشنایی پیدا کنید. انواع تعادل و نمونه‌های از آن را مورد بررسی قرار دادیم و در مورد تعادل در اقتصاد دنیای واقعی و پاسخ به این سوال‌ها که آیا تعادل همیشه یک اتفاق مثبت است و در یک اقتصاد بازاری تعادل چگونه ممکن می‌شود؟ صحبت کردیم. با توجه به این موارد برای شروع یک سرمایه‌گذاری ابتدا باید قیمت گذاری را آموخت و قیمت تعادلی در نتیجه اعتدال اقتصادی به دست می‌آید.

تعادل در امور اقتصادی مثل واردات و صادرات نیز نقشی مهم دارد، مشاوران اقتصادی شرکت بازرگانی وانیکس با همراهی شما در این زمینه به شما کمک می‌کنند تا بتوانید با قیمت تعادلی که مطلوب است کالایی را صادر کنید.

از جمله خدمات شرکت وانیکس صادرات کالا به هند، ترکیه و قطر است، اما این شرکت وجه تمایز مهمی با سایر شرکت‌ها دارد. شرکت وانیکس یه شما چک تضمین سلامت ماندن کالا و تحویل آن در مقصد مشخص را اعطا می‌کند. همچنین با این شرکت می‌توانید واردات کالا بدون گمرک را تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *