اقتصاد اروپا چگونه است؟

در این میان کشورهایی مثل پرتقال و اسپانیا به عنوان اولین کشورهای غارتگر اروپایی بودند که طلا و نقره ی سایر کشورها را غارت می‎کردند، اما نمی‌تواند این قدرت اقتصادی را تبدیل به نیروی جنبشی در کشورشان کنند و همین دلیل سقوط شان بود. در این دوره کالاهای استعماری مثل شکر، تنباکو، توتون که از کشورهای اروپایی می‌آمدند نقش مهمی در اقتصاد اروپا داشتند. در این دوره سوداگری قاچاق بسیار مورد توجه کشورها بود؛ چرا که ابر قدرت‌ها می‌دانستند این کار مازاد تجاری طلا و نقره فراوانی را برای کشورها در پی دارد. در این میان دولت‌ها نیز با عنوان گرفتن عوارض و مالیات سهم خود را دریافت می‌نمودند و بیشترین درآمد را صرف تجهیز نیروهای نظامی می‌کردند. این دوره براساس شاخص‌های توسعه انسانی، اقتصاد و ثروت، امنیت، قدرت نظامی تقسیم بندی شدند که کشورهای اروپایی جز کشورهای جهان اولی بودنند.

 

 

اروپای جهان اولی

با پیشرفت علم و ثروتمند شدن اقتصاد اروپا در کشورهای این منطقه از راه تجارت و استعمار و چپاول در واقع بعد از جنگ جهانی اول و دوم جهان و حوزه نفوذ اروپا ، جهان را به سه بلوک تقسیم کرد. بلوک اول، کشورهای دمکراتیک صنعتی بودند که تحت نفوذ آمریکاییان بودند که عنوان کشورهای جهان اول یا توسعه یافته را به خود گرفتند.

اروپای جهان اولی

بلوک شرق یا کشورهای کمونیست و سوسیالیست که عنوان جهان دوم را دارند و سه چهارم باقیمانده از جمعیت جهان که با هیچ کدام از بلوک‌های دیگر هم ردیف نبودند را به عنوان جهان سوم می‌نامند. کشورهای کاپیتالیست و یا صنعتی که هم ردیف با ایالات متحده بودنند و عقاید و نظرات سیاسی و اقتصادی مشابه را دارند کشورهای جهان اولی یا اروپایی تشکیل می‌دهند.

 

 

اروپای مدرن

بعد از قرون وسطی، دوره‌ای جدید در اروپا به وجود آمد که وضعیت مذهب، صنعت، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ را در اروپا تحت شعاع قرار داد. این دوران در اروپا مصادف با دوران صفویه، افشاریه، زندیه بوده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا توجه اروپاییان به نقاط و کشورهایی که دارای مواد اولیه برای صنعت یا وجود بازار مصرف برای کالاهای تولید شده در اروپا بود جلب شد و زمینه استعمار گری اروپاییان فراهم شد. این دوران دوران با سقوط قسطنطنیه  و سفرهای کریستف کلمب و انقلاب‌هایی در فرانسه همراه بود. جهانی شدن بازرگانی از مهمترین شاخص‌های این زمان است. این دوره با پدید آمدن امپراتوری‌های فراوانی مواجه شد.

 نقش قرون وسطی در اقتصاد اروپا

در قرون وسطی کشورهای اروپایی به عنوان مصرف کننده کالاهای آفریقایی بودند، اما بعد از ورود مسلمانان به اروپا تولیدات آفریقایی به ندرت وارد اروپا می‌شد؛ چرا که اروپاییان از مردم مسلمان صنعتگری را آموخته بودند. این باعث تحول عظیم در اقتصاد اروپا بود و باعث رونق داد و ستد، ساخت محصولات مورد نیاز در اروپا شد.آنها به تقلید از اروپا نیز شروع به ضرب مسکوکات وسکه‌های طلا و نقره کردند. شرایط مساعد و خوب در کشورهای اروپایی چون ارتقای کشاورزی و روش‌های نوین دامپروری، رشد صنعتی شهرها، آب و هوای مساعد و معتدل باعث رشد بی‌رویه جمعیت در قرون وسطی میانی شد. قرون وسطی میانی در این دوره تعداد یهودیان نیز افزایش یافت. در این عصر کارهای مربوط به تجارت و املاک را مردان و زنان در کارهای خانه و بچه داری مشغول بودنند؛ البته در بعضی مشاغل عرصه برای حضور خانم‌ها باز شده بود و در برخی موارد که جنس مذکر نبود یا فوت شده بود رسیدگی به تجارت و املاک را خانم‌ها انجام می‌دادند.

 

 

در قرن سیزدهم راه تجارت با سایر قاره‌ها گشوده شد و با  کتاب مارکوپولو راه‌های جدید تجارت پیدا شدند. در این زمان بود که راه‌های حسابداری نوین  و اعتبارنامه‌ها به وجود آمدند که راه‌های انتقال پول را به سادگی فراهم می‌کرد. در این دوره راهبان و کشیشان به عنوان راهنما در امور کشاورزی و جنگل داری و.. دارای محبوبیت زیادی شدند.

 نقش قرون وسطی در اقتصاد اروپا

از قرن سیزدهم رشد بی رویه جمعیت همچنان ادامه داشت تا این که قحطی و بیماری‌هایی مثل طاعون و مرگ سیاه باعث کاهش جمعیت شد. این دلایل بر اقتصاد اروپا تاثیر زیادی داشت؛ چرا که تعداد زیادی از افراد دارای شغل از بین رفتند و به دیگران شغل یا حقوق بیشتری می‌رسید. این دوران اروپا شروع اروپای سرمایه داری تجاری بود.

نقش انقلاب صنعتی در اقتصاد اروپا

از قرن هجدهم به بعد سیستم اقتصادی سرمایه داری تجاری در اروپا حاکم بود؛ چرا که تجارت به شدت پیشرفت یافت و باعث پیدایش رنسانس شد. در این دوره کارخانه‌جات زیادی به وجود آمدند و باعث به وجود آمدن راه آهن و استخراج زغال سنگ و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی شد. در این دوره که آغاز پیشرفت انگلستان بود باعث ایجاد تحولاتی در آمریکا و سایر کشورهای اروپایی نیز شد. انقلاب صنعتی در انگلستان در زمینه بافندگی، استخراج زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود داشت. در این دوره ساخت ابزار آلات و ماشین‌های صنعتی از جمله مهمترین عوامل پیشرفت اروپا بود. در این دوره استعمار اروپاییان در کشورهای آفریقایی و اسرائیل بیشتر شد. جالب است بدانید نماد انقلاب صنعتی ماشین بخار است. اولین انقلاب جهان انقلاب کشاورزی و دومین انقلاب انقلاب صنعتی و سومین انقلاب؛ انقلاب الکترونیک است.

این اتحادیه یک اتحادیه اقتصادی سیاسی است که از بیست و هفت کشور اروپایی تشکیل شده که البته با توافقنامه‌ای با شش کشور شکل گرفت. این اتحادیه در سال ۱۳۹۱ واحد پول مشترکی با نام یورو به وجود آوردند که تا کنون در نوزده کشور واحد ملی پول اعلام گردیده است. این اتحادیه دارای بازار واحد مشترکی هستند که شامل اتحادیه گمرکی، واحد پول که تحت اداره بانک مرکزی اروپاست، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات، سیاست مشترک خارجه و امنیت به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپایی است.

مهمترین نهادهای اتحادیه اروپایی عبارتند از شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا، دیوان محاسبات است. کار این اتحادیه اکثرا از سیاستهای اقتصادی را تحت پوشش می‎دهد. از سیاستهای اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت است.

 موفق ترین کشور اروپایی

کشور آلمان به عنوان موفق‌ترین کشور اروپایی شناخته شده است. کشوری دارای صنعت برتر و برندهای معروف است که به عنوان صادر کننده نمونه ده بار را به خود گرفته است. صادرات بیشتر مساوی اشتغال‌زایی بیشتر و داشتن شغل و امنیت شغلی برابر رفاه اجتماعی نیز می‌باشد.

کشورهایی چون آمریکا چهار برابر آلمان دارای کارخانه‌جات هستند، اما مانند آلمان صاحب برند و صادرکننده نیستند. جالب است بدانید کشورهای رقیب به تولیدکنندگان آلمانی ( قهرمانان پنهان ) لقب داده‌اند.

 موفق ترین کشور اروپایی

در آلمان صنایع مادر مورد توجه خاصی قرار دارند که از آن جمله می‌توان به صنعت ساعت‌سازی اشاره کرد. بنا به تحقیقات اتحادیه اروپا شمار اختراعات در آلمان بیش از هر کشور دیگری است. موفقیت صنعت در آلمان داشتن درآمدهای ثابت در چندین سال است این کار باعث می‌شود هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام شده‌ی کالا را پایین نگه دارد. جالب است بدانید مهمترین رقیبان صنایع آلمانی در خود آن کشور و در شهرهای آلمان هستند. آلمان به عنوان یک کشور میانی دارای دارای ارتباط خوب با سایر کشورهاست.

بازارهای مالی اروپا

در سال ۲۰۲۲ بازار‌های مالی اروپا برای اولین بار طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشت. این رشد به علت انتشار گزارش‌های مالی به وسیله‌ی شرکت‌های صنعتی در اروپا بود که نشان از بهبود شرایط مالی آنها داشت و از سوی دیگر افزایش سطح اعتماد مردم به اقتصاد در کشور آلمان، و رشد اقتصادی نسبی در این کشور هم مسئله دیگری بود که سبب شد تا بازارهای مالی اروپا به آینده خوش‌بین شوند.

همچنین گمانه‌زنی‌هایی دیگری در مورد احتمال عقب‌نشینی فدرال و آمریکا از طرح خرید اوراق قرضه دولتی در هر ماه و تزریق پول به اقتصاد این کشور وجود دارد که خبر خوبی برای سرمایه گذاران اروپایی محسوب می‌گردد. اجرای این طرح می‌تواند اقتصاد آمریکا را به صورت موقتی از بحران اقتصادی خارج نماید، اما بی شک اثرات مخربی بر روی اقتصادهای اروپایی و آسیایی خواهد گذاشت و بعضی بر این باورند زمینه‌ساز ایجاد جنگ ارزی و ورود دولت‌ها به بازار ارز می‌شود.

 

 

سخن آخر

قاره اروپا شامل چهل و هشت کشور است. در این میان کشورهایی مثل پرتقال و اسپانیا به عنوان اولین کشورهای غارتگر اروپایی بودند که طلا و نقره ی سایر کشورها را غارت می‌کردند، اما نمی‌توانستند این قدرت اقتصادی را تبدیل به نیروی جنبشی در کشورشان کنند و همین دلیل سقوط شان بود.

کشور آلمان به عنوان موفق ترین کشور اروپایی شناخته شده است. کشوری دارای صنعت برتر و برندهای معروف میباشد که به عنوان صادر کننده نمونه ده بار را به خود گرفته است. صادرات بیشتر مساوی اشتغال‌زایی بیشتر و داشتن شغل و امنیت شغلی برابر رفاه اجتماعی است. کشورهایی چون آمریکا چهار برابر آلمان دارای کارخانه‌جات هستند، اما مانند آلمان صاحب برند و صادر کننده نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *